Lundabryggeriet

Vad vore Lund utan Universitetet? Närmast platt intet! Vad vore Universitetet utan Peder Winstrup? Närmast platt intet. Vad vore Peder Winstrup utan öl? Knappast platt och kanske inte intet men med all säkerhet någon annan än den han blev: mannen som såg till att Lunds Universitet inrättades för 350 år sedan.

Peder Winstrup bryggde öl i eget bryggeri och hur viktigt detta var för honom – och därmed Lund ­– visar det faktum att han begravdes på en bädd av malört, enbär, otröskad havre och humle. Redo för bryggeriet i nästa liv.

Vi brygger i detta liv, som det enda lokala lundabryggeriet och som sådant stolt fullföljare av en flerhundraårig tradition. En tradition som vi har förädlat till 13 moderna ölsorter som kommer från och gör gott i lundatrakten. Vi vet vad som behövs för att just det ska hända och när du har tagit första klunken vet du att det just har hänt dig.

Välkommen till Malmö Öl- & Whiskyfestival

Mowfestival.se innehåller information om alkohol och vänder sig till personer som är 20 år eller äldre. Hur gammal är du?